ΟΤΑΝ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

Με χρήση στατικών ποδηλάτων σε ειδικά διαμορφωμένο studio και με την καθοδήγηση εξειδικευμένου Spinning instructor, το πρόγραμμα Spinning

προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας. Γυμνάζει πόδια, μπράτσα, ώμους και κοιλιακούς! Μια ομάδα ποδηλάτων εκτελεί πρόγραμμα προπόνησης χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο το ποδήλατο κάτω από τις οδηγίες του προπονητή. Η προπόνηση γίνεται πιο αποδοτική όταν χρησιμοποιείτε καρδιοσυχνόμετρο. Η προπόνηση ποδηλασίας εσωτερικού χώρου, περιλαμβάνει ασκήσεις που γυμνάζουν όλες τις μυϊκές ομάδες που ενεργούν κατά την ποδηλασία.

Η προπόνηση είναι διαλειμματική με εναλλαγές ρυθμού πάνω σε στατικό ποδήλατο πίστας. Η αντίσταση προέρχεται από τον μπροστινό τροχό και είναι ρυθμιζόμενη.

Τέλος υπάρχει φρένο, ρυθμιζόμενη σέλα (κάθετα και οριζόντια).

Με χρήση στατικών ποδηλάτων σε ειδικά διαμορφωμένο studio και με την καθοδήγηση εξειδικευμένου Spinning instructor, το πρόγραμμα Spinning

προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας. Γυμνάζει πόδια, μπράτσα, ώμους και κοιλιακούς! Μια ομάδα ποδηλάτων εκτελεί πρόγραμμα προπόνησης χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο το ποδήλατο κάτω από τις οδηγίες του προπονητή. Η προπόνηση γίνεται πιο αποδοτική όταν χρησιμοποιείτε καρδιοσυχνόμετρο. Η προπόνηση ποδηλασίας εσωτερικού χώρου, περιλαμβάνει ασκήσεις που γυμνάζουν όλες τις μυϊκές ομάδες που ενεργούν κατά την ποδηλασία.

Η προπόνηση είναι διαλειμματική με εναλλαγές ρυθμού πάνω σε στατικό ποδήλατο πίστας. Η αντίσταση προέρχεται από τον μπροστινό τροχό και είναι ρυθμιζόμενη.

Τέλος υπάρχει φρένο, ρυθμιζόμενη σέλα (κάθετα και οριζόντια).

Με χρήση στατικών ποδηλάτων σε ειδικά διαμορφωμένο studio και με την καθοδήγηση εξειδικευμένου Spinning instructor, το πρόγραμμα Spinning

προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας. Γυμνάζει πόδια, μπράτσα, ώμους και κοιλιακούς! Μια ομάδα ποδηλάτων εκτελεί πρόγραμμα προπόνησης χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο το ποδήλατο κάτω από τις οδηγίες του προπονητή. Η προπόνηση γίνεται πιο αποδοτική όταν χρησιμοποιείτε καρδιοσυχνόμετρο. Η προπόνηση ποδηλασίας εσωτερικού χώρου, περιλαμβάνει ασκήσεις που γυμνάζουν όλες τις μυϊκές ομάδες που ενεργούν κατά την ποδηλασία.

Η προπόνηση είναι διαλειμματική με εναλλαγές ρυθμού πάνω σε στατικό ποδήλατο πίστας. Η αντίσταση προέρχεται από τον μπροστινό τροχό και είναι ρυθμιζόμενη.

Τέλος υπάρχει φρένο, ρυθμιζόμενη σέλα (κάθετα και οριζόντια).